NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie realizacji projektów budowlanych obejmujących całość procesu inwestycyjnego - począwszy od pozyskania gruntów do komercjalizacji nieruchomości (w przypadku budownictwa mieszkaniowego do przekazania mieszkań klientom deweloperów). Prawnicy naszej kancelarii opracowują, weryfikują, opiniują i negocjują wszelkiego rodzaju umowy stosowane w procesie inwestycyjnym. Reprezentujemy Klientów w sporach powstałych w związku z realizacją projektów budowlanych, w tym dochodzimy prawa z rękojmi. 

 

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej). Reprezentujemy naszych Klientów zarówno przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi jak i sądami powszechnymi. Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zmiany stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także stanowimy wsparcie prawne przy zmianie treści użytkowania wieczystego. 

 

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach polubownych i sądowych o ustanowienie służebności, w tym odpłatnej służebności przesyłu. Dochodzimy również od gestorów sieci przesyłowych zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach z zakresu wywłaszczania, ustalania oraz przyznawania odszkodowań oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz w sprawach zasiedzeniowych.